Aquesta web és propietat de Jordi J. Canals, amb domicili al Vallès Occidental (Catalunya) i està format pels tots els llocs web associats al domini a4passes.cat.

Propietat Intel·lectual

La web i tot el seu contingut, incloent-hi textos, imatges i disseny, són propietat de Jordi J. Canals, o de tercers que n’han autoritzat el seu ús. El material publicat està protegit per la legislació relativa a la protecció de la propietat intel·lectual. Qualsevol utilització del material contingut a la web, i a les xarxes socials relacionades, necessita l’autorització expressa del titular. El propietari dels drets es reserva les accions que legalment corresponguin per la seva protecció i per la reparació dels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri aquests drets.

Exclusió de responsabilitat

El titular actua amb la màxima diligencia possible per oferir dades i informació exactes i actualitzades en el moment de la publicació. Tanmateix, no es fa responsable de l’exactitud ni de l’actualització dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar-la només quan ho cregui oportú. S’ha d’entendre que la informació és relativa a la data de publicació, que està subjecte a interpretació i que pot variar amb el pas del temps.

Algunes pàgines d’aquest lloc contenen referències o enllaços a pàgines d’altres organitzacions, empreses o persones. La presència d’aquests enllaços té una finalitzat merament informativa i no constitueix, en cap cas, una invitació a la compra o contractació de productes que s’ofereixin a la pàgina web de destí.

Política de cookies

Aquest lloc fa servir galetes de Google per oferir els seus serveis i analitzar el trànsit. La teva adreça IP i el teu agent d'usuari es comparteixen amb Google, juntament amb mètriques de rendiment i seguretat, per garantir la qualitat del servei, generar estadístiques d'ús i detectar i solucionar els usos abusius.

Amb caràcter general, vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Condicions d’ús

L’ús d’aquesta web i altres llocs relacionats impliquen l’acceptació dels termes d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret i les lleis aplicables a Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.